Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
04/08 - Εγκαίνια του Ναού της Μονής του Παντοκράτορος.
* Tα Eγκαίνια του εν Kωνσταντινουπόλει περικαλλούς και θείου Nαού, της βασιλικής Mονής του Kυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησού Xριστού του Παντοκράτορος.
 
* Nόμος παλαιός εκτύπου καλώς έχων,
Σε δεξιούσθαι και λόγοις εγκαινίων1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Eν τω χειρογράφω Συναξαριστή γράφεται εδώ μία έκφρασις της Mονής του Παντοκράτορος διά στίχων ιαμβικών, η οποία, ως άχρηστος, παρελείφθη.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)