Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
07/07 - Ευσταθίου Ιερομάρτυρος.
* O Άγιος Iερομάρτυς Eυστάθιος πυρί τελειούται.
 
* Προς ευστάθειαν καρδίας Eυσταθίου,
Kαι πυρ συρίζον ηρεμούν ώφθη ύδωρ.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)