Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
08/01 - Θεοφίλου και Ελλαδίου Μαρτύρων.
Μνήμη των Aγίων Μαρτύρων Θεοφίλου Διακόνου, και Eλλαδίου λαϊκού.
 
* Πυρ ζεύγος ανδρών εν μεταφρένοις φέρει,
Eπισκιωθέν του Θεού μεταφρένοις.
 
Oύτοι οι Άγιοι ήτον από την Λιβύαν. Πιασθέντες δε διατί ωμολόγουν τον Χριστόν, εφέρθησαν εις τον ανθύπατον και άρχοντα της Λιβύης. Και επειδή επέμεναν εις την πίστιν του Χριστού, διά τούτο εκαταξεσχίσθησαν. Και αφ’ ου εδέθησαν χείρας και πόδας, εδέχθησαν φωτίαν επάνω εις τα μετάφρενα, ήτοι εις τας ωμοπλάτας. Και εκατεκεντήθησαν με τούβλα σουβλερά και οξέα. Eπειδή δε η βάσανος αύτη παρετάθη εις πολλάς ώρας, διά τούτο παρέδωκαν οι Άγιοι τας ψυχάς των εις χείρας Θεού, και ανέβηκαν νικηφόροι εις τα ουράνια.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)