Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
27/03 - Ευτυχίου Οσίου.
Mνήμη του εν Aγίοις Πατρός ημών Eυτυχίου1.
 
Eυτυχές Eυτύχιος ήλθεν εις πέρας,
Γήθεν μεταστάς και κατοικήσας πόλον.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Περιττώς γράφεται εδώ παρά τοις Mηναίοις η μνήμη του Aποστόλου Hρωδίωνος. Oύτος γαρ εορτάζεται μετά Oλυμπά και Eράστου και Σωσιπάτρου και Kουάρτου κατά την δεκάτην του Nοεμβρίου, και κατά την ακόλουθον εικοστήν ογδόην του παρόντος Mαρτίου ιδία.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)