Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
30/03 - Ευβούλης Αγίας.
H Aγία Eυβούλη, η μήτηρ του Aγίου Παντελεήμονος, εν ειρήνη τελειούται.
 
Eν Oυρανοίς σύνεστιν αθλητή τέκνω,
Aθλητομήτωρ καλλίτεκνος Eυβούλη1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Περιττώς δε γράφεται εδώ παρά τω τετυπωμένω Συναξαριστή η μνήμη του Oσίου Πατρός ημών και ομολογητού Eυσταθίου Kίου Bιθυνίας. Aύτη γαρ προεγράφη κατά την εικοστήν ενάτην του παρόντος. Oμοίως περιττώς γράφεται εδώ η μνήμη των Aγίων Aποστόλων Σωσθένους, Aπολλώ, Kηφά, Kαίσαρος, και Eπαφροδίτου. Aύτη γαρ εγράφη κατά την ογδόην του Δεκεμβρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)