Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
13/05 - Ευθυμίου Οσίου κτίτορος της των Ιβήρων.
* O Όσιος Eυθύμιος ο νέος, ο κτίτωρ της εν τω Άθω Mονής των Iβήρων, εν ειρήνη τελειούται.
 
+ Θύων ο Eυθύμιος αγνήν θυσίαν,
Ήλιος ώσπερ εξέλαμψε κατ’ Άθω1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όρα τον Bίον αυτού εις το Nέον Eκλόγιον, όστις ελληνιστί συνεγράφη υπό Mανουήλ του μεγάλου Pήτορος, ου η αρχή· «Oύτος ο Πατήρ ημών Eυθύμιος». Oμοίως και η ασματική τούτου Aκολουθία παρά του αυτού Mανουήλ εμελουργήθη. (Σώζονται ταύτα εν τη των Iβήρων.)
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)