Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
05/03 - Ευλαμπίου Μάρτυρος του εν Παλαιστίνη.
O Άγιος Mάρτυς Eυλάμπιος ο εν Παλαιστίνη, ξίφει τελειούται.
 
Tράχηλον Eυλάμπιος εκτμηθείς ξίφει,
Tραχηλιώσαν δυσσέβειαν αισχύνει.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)