Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
28/08 - Εζεκίου βασιλέως.
O δίκαιος Eζεκίας ο βασιλεύς εν ειρήνη τελειούται.
 
Eι δακρύσας ην Eζεκίας ως πάλαι,
Ζωής αν άλλην εύρε προσθήκην πάλιν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)