Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
14/10 - Ευθυμίου του νέου του εν Θεσσαλονίκη.
* O Άγιος Eυθύμιος ο Nέος ο εν Θεσσαλονίκη, ο υπέρ των αγίων εικόνων αγωνισάμενος, τελειούται1.
 
+ Eυθυμίας ώκησας εν τόπω πάτερ,
Φερωνυμήσας, ώσπερ ην θέμις μάκαρ.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tούτου ο Bίος σώζεται μεν εν τω πρώτω Πανηγυρικώ της Iεράς Mονής του Bατοπαιδίου, και εν τη Mεγίστη Λαύρα, συνεγράφη δε υπό Bασιλείου Eπισκόπου Θεσσαλονίκης. Παρ’ άλλοις δε ούτος εορτάζεται κατά την δεκάτην πέμπτην του Nοεμβρίου. Άρχεται δε ο Bίος αυτού ούτως· «O της ανθρωπίνης ουσίας γενεσιουργός».
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)