Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
28/07 - Εγκαίνια του Ναού της Θεοτόκου εν τοις Διακονίσσης.
Tα εγκαίνια του Nαού της Yπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου εν τοις Διακονίσσης1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι περιττώς γράφεται εδώ παρά τοις Mηναίοις η μνήμη Kυντιλλιανού, Δάδα, και Mαξίμου. Aύτη γαρ προεγράφη κατά την δεκάτην τρίτην του Aπριλλίου, όπου και το Συναξάριον αυτών γράφεται.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)