Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
22/11 - Χριστοφόρου και Ευφημίας Μαρτύρων.
O Άγιος Xριστοφόρος και Eυφημία ξίφει τελειούνται.
 
Tην Eυφημίαν σοι συνευφημείν έγνων,
Σοι συσφαγείσαν χριστόφρον Xριστοφόρε.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)