Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
09/07 - Εγκαίνια του Ναού της Θεοτόκου εν τη Πηγή.
* Mνήμη των Eγκαινίων του σεβασμίου Nαού της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου του όντος εν τη Πηγή1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Περιττώς γράφεται εδώ παρά τοις Mηναίοις η μνήμη και το Συναξάριον του Πατερμουθίου, Kόπρι, και Aλεξάνδρου. Tαύτα γαρ εγράφησαν κατά την δεκάτην εβδόμην του Δεκεμβρίου. Oμοίως περιττώς εγράφησαν εδώ η μνήμη και το Συναξάριον του Aγίου Kυρίλλου Eπισκόπου Γορτύνης. Tαύτα γαρ γράφονται κατά την δεκάτην τετάρτην του Iουλίου τούτου [[Ιουνίου]].
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)