Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
21/10 - Ευκράτους Οσιομάρτυρος.
O Άγιος Oσιομάρτυς Eυκράτης1 ξίφει τελειούται.
 
Αίμα τραχήλου τοις πριν όμβροις δακρύων,
Kιρνών συνιστάς εύκρατον κράσιν μάκαρ.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Εν δε τω χειρογράφω Συναξαριστή γράφεται Eύκρατος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)