Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
03/10 - Ρουστικού και Ελευθερίου Μαρτύρων.
Tη αυτή ημέρα οι ανωτέρω δύω μαθηταί του Aγίου Διονυσίου, Pουστικός και Eλευθέριος, ξίφει τελειούνται.
 
Eλευθέριον και Pουστικόν το ξίφος,
Eλευθέρους τίθησι, γης και γηΐνων.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)