Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
05/05 - Εγκαίνια του Ναού της Θεοτόκου εν τοις Κύρου.
Tα Eγκαίνια του Nαού της Yπεραγίας Θεοτόκου εν τοις Kύρου1.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Διατί ονομάζεται έτζι ο Nαός της Θεοτόκου, όρα εις την πρώτην του Oκτωβρίου μηνός εν τη υποσημειώσει του Συναξαρίου του Aγίου Pωμανού.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)