Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
04/01 - Ευθυμίου Οσίου Βατοπαιδινού.
* O Όσιος Ευθύμιος, ο Hγούμενος της Μονής του Βατοπαιδίου, ο ελέγξας τον λατινόφρονα βασιλέα Μιχαήλ, και Βέκκον τον Πατριάρχην, εν τω βυθώ τελειούται.
 
+ Έπνιξεν ύδωρ Ευθύμιον τον πάνυ,
Καταισχύναντα λατινοφρόνων πλάνην.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)