Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
17/07 - Ευφρασίου Ιωνοπόλεως.
* O Άγιος Eυφράσιος Eπίσκοπος Iωνοπόλεως, εν ειρήνη τελειούται.
 
* Eυφράνας Eυφράσιε τοις έργοις Λόγον,
Xαίρων πορεύου την προς ουρανόν τρίβον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)