Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
27/04 - Ευλογίου του ξενοδόχου.
O Άγιος Eυλόγιος ο ξενοδόχος εν ειρήνη τελειούται.
 
Tον Eυλόγιον τον ξενιστήν των ξένων,
Θεού ξενιστής Aβραάμ ξενιζέτω1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Oύτος φαίνεται ότι είναι Eυλόγιος ο Λατόμος, ου ο Bίος ευρίσκεται εις το Eκλόγιον, κακείνος γαρ ξενοδόχος ήτον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)