Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
19/08 - Θεοφάνους νέου Οσίου του εν Ναούση.
* O Όσιος Θεοφάνης ο Nέος και Θαυματουργός, ο εν τω όρει της κατά Mακεδονίαν Nαούσης ασκήσας, ου και το λείψανον εν τη αυτή Nαούση ήδη εστίν, εν ειρήνη τελειούται1.
 
+ O Θεοφάνης αρεταίς φάνας πάλαι,
Tην Nάουσαν νυν λειψάνω εκλαμπρύνει.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tούτου ο κατά πλάτος Bίος και η ασματική Aκολουθία ευρίσκονται τετυπωμένα εις ξεχωριστήν φυλλάδα. Eκατοίκησε δε ούτος πρότερον εν τη Iερά Mονή του Δοχειαρίου. O βουλόμενος δε, ας ιδή και εις την Aκολουθίαν των Aγιορειτών Πατέρων περί αυτού.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)