Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
10/11 - Θεοστηρίκτου Οσίου του εν Συμβόλοις.
O Όσιος Πατήρ ημών Θεοστήρικτος ο εν Συμβόλοις εν ειρήνη τελειούται.
 
* Θεοστήρικτος τον Θεόν στήσας βάσιν,
Όντως θεοστήρικτος έργοις ωράθη1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Θεοστήρικτος ούτος, όσον από το δίστιχον, φαίνεται να ήναι ο ίδιος οπού εορτάζεται κατά την δεκάτην εβδόμην του Φευρουαρίου. Tο αυτό γαρ δίστιχον έχει και εκείνος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)