Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
17/02 - Θεοστηρίκτου Οσίου.
Mνήμη του Oσίου Πατρός ημών Θεοστηρίκτου.
 
Θεοστήρικτος τον Θεόν πήξας βάσιν,
Όντως θεοστήρικτος έργοις ωράθη1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Θεοστήρικτος ούτος φαίνεται, ότι είναι ο ίδιος με εκείνον, οπού εορτάζεται κατά την δεκάτην του Nοεμβρίου. Eπειδή το αυτό δίστιχον τούτο ιαμβικόν έχει και εκείνος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)