Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
13/04 - Θεοδοσίου Μάρτυρος.
O Άγιος Mάρτυς Θεοδόσιος ξίφει τελειούται.
 
Θεοίς προσοίσειν μηδαμώς πεισθείς δόσιν,
Ήχθη Θεοδόσιος την επί ξίφος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)