Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
10/12 - Θεοτέκνου Ιερομάρτυρος.
* O Άγιος Iερομάρτυς Θεότεκνος ξίφει τελειούται.
 
* O Θεότεκνος οία του Θεού τέκνον,
Θνήσκει προθύμως του Πατρός χάριν ξίφει.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)