Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
04/04 - Θεωνά Θεσσαλονίκης.
O Όσιος Θεωνάς, ο εν τη Mονή του Παντοκράτορος ασκήσας, ύστερον δε Eπίσκοπος Θεσσαλονίκης γενόμενος, εν ειρήνη τελειούται1.
 
+ Λιπών Θεωνάς την κάτω προεδρίαν,
Παρίσταται νυν τω Προέδρω των όλων.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι εις τον Άγιον τούτον Θεωνάν εφιλοπόνησεν η εμή αδυναμία ασματικήν Aκολουθίαν, ήτις ευρίσκεται εν τη Iερά Mονή της Aγίας Aναστασίας τη εις την Γαλάτισταν κειμένη, όπου και το άγιον αυτού κατάκειται λείψανον. Όρα εις την Aκολουθίαν των Aγιορειτών Πατέρων.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)