Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
02/01 - Θεαγένους Ιερομάρτυρος.
Tη αυτή ημέρα μνήμη του Aγίου Ιερομάρτυρος Θεαγένους1.
 
Θεάγενες βλήθητι του πόντου μέσον,
Ω καν βυθισθής, ένδον εκνήξη πόλου.
 
Oύτος ήτον Eπίσκοπος εν τη πόλει τη λεγομένη Παρίον, με το να εστάθη αύτη κτίσμα των Παρίων, ήτις ευρίσκεται μεταξύ της Κυζίκου και της Λαμψάκου. Ούτος λοιπόν διαβαλθείς εις τον τριβούνον Ζηλικίνθιον, ωμολόγησε τον Χριστόν Θεόν αληθινόν. Όθεν δέρνεται με ξύλα· έπειτα δένεται. Και μετά ταύτα ρίπτεται εις τον βυθόν της θαλάσσης. Και έτζι ετελείωσε τον δρόμον του μαρτυρίου και έλαβε παρά Κυρίου τον αμαράντινον στέφανον.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Εν δε τω τετυπωμένω Συναξαριστή γράφεται Θεογένους.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)