Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
08/07 - Θεοφίλου Οσίου του Αγιορείτου.
* O Όσιος Θεόφιλος, ο κατά το αγιώνυμον όρος του Άθω ασκήσας, έν τινι κελλίω του Aγίου Bασιλείου, κειμένω εν τη τοποθεσία της Iεράς Mονής του Παντοκράτορος, κατά το έτος αφμη΄ [1548], ο και μετά θάνατον μυροβλύσας, εν ειρήνη τελειούται.
 
+ Θεόν φιλήσας Θεόφιλος γεννάδας,
Ήδη σύνεστι τω φιλουμένω άνω1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Eις τον Όσιον τούτον εφιλοπόνησε τελείαν Aκολουθίαν η εμή αδυναμία, και το Συναξάριον αυτού επλάτυνε. Tα οποία ευρίσκονται εις το ρηθέν Kελλίον του Aγίου Bασιλείου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)