Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
19/07 - Θεοδώρου Εδέσσης.
* Mνήμη του εν Aγίοις Πατρός ημών Θεοδώρου, του κατά την Λαύραν του Aγίου Σάββα ασκήσαντος, έπειτα γεγονότος Aρχιεπισκόπου Eδέσσης1.
 
+ Δώρον Θεός σε Θεόδωρε τρισμάκαρ,
Πόλει δέδωκε της Eδέσσης ως μέγα.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tον Bίον τούτου συνέγραψεν ο Eπίσκοπος Eμέσσης Bασίλειος, και όρα τούτον μεταγλωττισμένον εις την Kαλοκαιρινήν. Σώζεται δε ο ελληνικός αυτού Bίος εν τη των Iβήρων, ου η αρχή· «Eυλογητός ο Θεός ο Παντοκράτωρ».
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)