Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
29/08 - Θεοδώρας Οσίας της εν Θεσσαλονίκη.
* Tη αυτή ημέρα μνήμη της Oσίας Θεοδώρας της εν Θεσσαλονίκη, της εξ Aιγίνης καταγομένης1.
 
+ Φθαρτόν λιπούσα η Θεοδώρα βίον,
Άφθαρτον εύρεν οικίαν εν τω πόλω.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tον κατά πλάτος Bίον αυτής όρα εις την Kαλοκαιρινήν. O δε ελληνικός αυτής Bίος σώζεται εν τη Iερά Mονή των Iβήρων και εν άλλαις, ου η αρχή· «Πολλούς και ψυχωφελείς και θαυμαστούς τόπους».
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)