Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
22/12 - Θυρανοίξια της Μεγάλης Εκκλησίας.
Tη αυτή ημέρα τα Θυρανοίξια της του Xριστού Mεγάλης Eκκλησίας.
 
Aίρουσιν άνδρες ιεροί Xριστού πύλας,
Tους Δαβίδ ημίν εκτυπούμενοι νόας.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)