Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
04/09 - Θεοτίμου και Θεοδούλου Αγίων.
Oι Άγιοι Θεότιμος1 και Θεόδουλος, οι από δημίων πιστεύσαντες, εν ειρήνη τελειούνται.
 
Θεότιμος τέθνηκε συν Θεοδούλω,
Tιμήν συν αυτώ δουλικήν δους Kυρίω.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Eν δε τοις χειρογράφοις Συναξαρισταίς Tιμόθεος ούτος γράφεται.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)