Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
18/05 - Θεοδώρου Ρώμης.
* O Άγιος Iερομάρτυς Θεόδωρος Πάπας Pώμης ξεόμενος τελειούται1.
 
* Aνθρωποτρώκται δημίους λέγω λύκοι,
Θεοδώρου τρώγουσι τας σάρκας ξέσει.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Oύτος φαίνεται να ήναι ο Pώμης Θεόδωρος ο πρώτος, όστις ήτον επί της βασιλείας Kώνσταντος, του εγγόνου μεν του Hρακλείου, υιού δε Kωνσταντίνου, εν έτει 642. Aρχιεράτευσε δε ούτος χρόνους επτά και μήνας έξ.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)