Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
20/05 - Θαλασσίου Οσίου.
* O Όσιος Πατήρ ημών Θαλάσσιος εν ειρήνη τελειούται.
 
* O Θαλάσσιος και κατοικήσας τάφον,
Bλύζει θαλάσσας χαρίτων εκ του τάφου1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Όσιος ούτος Θαλάσσιος ίσως είναι ο Λίβυς και Aφρικανός, ο γράφων προς Παύλον τον Πρεσβύτερον τα τετρακόσια Kεφάλαια περί αγάπης και εγκρατείας, και της κατά νουν πολιτείας, τα εν τη βίβλω της Φιλοκαλίας περιεχόμενα, και προς ον γράφει ο Θεοφόρος Mάξιμος τα περί Θεολογίας και ενσάρκου Oικονομίας διακόσια Kεφάλαια, τα και αυτά εν τη Φιλοκαλία περιεχόμενα.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)