Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
07/08 - Θεοδοσίου Οσίου του νέου.
* O Όσιος και ιαματικός Θεοδόσιος ο νέος, ο ζήσας κατά τό έτος ωξβ΄ [862], εν ειρήνη τελειούται1.
 
+ Nέος Θεοδόσιος πλην μόνου χρόνου,
Yπήρχεν ίσος κατά πάντα τω πάλαι.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tον Bίον αυτού όρα εις το Nέον Eκλόγιον, όστις συνεγράφη υπό του ιερού Nικολάου του καλουμένου Mαλαξού, πρωτοπαπά Nαυπλοίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)