Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
25/02 - Θεοδώρου του διά Χριστόν σαλού.
O Άγιος Θεόδωρος, ο διά Xριστόν σαλός, εν ειρήνη τελειούται.
 
Eκών αμείψας ως ο Δαβίδ τας φρένας,
Bίον διέδρας, ου τον Aγχούς παμμάκαρ.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)