Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
30/01 - Θεοδώρου Νεομάρτυρος του Μιτυληναίου.
* O Άγιος Νεομάρτυς Θεόδωρος ο Μιτυληναίος, και εν Μιτυλήνη μαρτυρήσας εν έτει αψπδ΄ [1784], αγχόνη τελειούται.
 
+ O Θεόδωρος μαρτυρήσας προφρόνως,
Και προφρόνως δέδεκται άφθαρτον στέφος1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όρα το Μαρτύριον αυτού εις το Νέον Μαρτυρολόγιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)