Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
01/01 - Θεοδότου Μάρτυρος.
Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτυς Θεόδοτος ξίφει τελειούται.
 
O Θεόδοτος ουκ ανέξομαι λέγει,
Ει μη κεφαλήν του Θεού τμηθώ χάριν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)