Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
19/01 - Ανάμνησις του εν Νικαία γενομένου θαύματος υπό του Μεγάλου Βασιλείου.
Τη αυτή ημέρα τελείται η ανάμνησις του εν Νικαία γενομένου μεγίστου θαύματος, ότε ο Μέγας Βασίλειος, διά προσευχής ανέωξε τας πύλας της καθολικής Eκκλησίας, και παρέθετο αυτήν τοις Oρθοδοξοις1.
 
* Πώς ουκ αν ήρε Βασίλειε τας πύλας,
Μέγας Ναός σοι τω ναώ τω εμψύχω.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι περιττώς γράφεται εδώ παρά τοις Μηναίοις η μνήμη Λουκιλλιανού, Παύλης, και των συν αυτοίς νηπίων Κλαυδίου, Υπατίου, Παύλου και Διονυσίου. Aύτη γαρ γράφεται μετά του Συναξαρίου αυτών κατά την τρίτην του Ιουνίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)