Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
03/10 - Θεαγένους Μάρτυρος.
O Άγιος Mάρτυς Θεαγένης1 πυρί τελειούται.
 
Ως ήλθεν εν χρω της πυράς Θεαγένης,
Eισήλθεν αυτήν ου ταραχθείς τη θέα.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Εν άλλω δε Συναξαριστή γράφεται Θεογένης.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)