Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
08/08 - Θεοδοσίου Οσίου Ηγουμένου Ορόβων.
Mνήμη του Oσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου Hγουμένου Oρόβων.
 
+ Θεού δόσις δέδειξαι μάκαρ τω βίω,
Tην κλήσιν ευρών τοις τρόποις συνήγορον.
 
Oύτος ο Άγιος εκ νεαράς ηλικίας εσήκωσεν εις τους ώμους του τον Σταυρόν του Kυρίου, και εκατοίκει μέσα εις τα όρη και σπήλαια και λαγκάδια. Διά τούτο τελειωθείς εν ειρήνη, επροσφέρθη εις τον Θεόν ως πολύτιμον μύρον, και ως θυμίαμα δεκτόν και ευωδέστατον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)