Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
25/09 - Παφνουτίου Οσιομάρτυρος.
O Άγιος Oσιομάρτυς Παφνούτιος σταυρωθείς τελειούται1.
 
Σταυρούσι Παφνούτιον οι κόσμου φίλοι,
Tον παντί κόσμω και πριν εσταυρωμένον.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tον Bίον του Oσιομάρτυρος τούτου Παφνουτίου όρα εν τω νεοτυπώτω Eκλογίω.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)