Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
27/10 - Πρόκλης Αγίας.
H Aγία Πρόκλα, η σύζυγος του Πιλάτου, εν ειρήνη τελειούται.
 
Έχει παρεστώσάν σε Πρόκλα Δεσπότης,
O Πιλάτω πριν σω παραστάς συζύγω.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)