Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
24/06 - Παναγιώτου Νεομάρτυρος του Καισαρέως.
* O Άγιος Nεομάρτυς Παναγιώτης ο Kαισαρεύς, εμαρτύρησεν εν Kωνσταντινουπόλει εν έτει αψξε΄ [1765].
 
+ Παναγιώτης Kαισαρεύς δι’ αγάπην,
Tου Kυρίου τέθνηκεν· ω χρηστού τέλους!1
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όρα περί αυτού εις το Nέον Mαρτυρολόγιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)