Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
03/01 - Πέτρου Οσίου του Σημειοφόρου.
Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου του Σημειοφόρου, του εν τω Aγίω Ζαχαρία της Aτρώας κειμένου1.
 
* Άλλος Πέτρος πρόκριτος ωράθη Πέτρος,
Σημεία ποιών ως εκείνος μυρία.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Πέτρος ούτος ίσως είναι ο Επίσκοπος Άργους, ο αδελφός Παύλου του Κορίνθου του κατά την εικοστήν εβδόμην του Μαρτίου εορταζομένου. των δύω το Συναξάριον όρα εις την τρίτην Μαΐου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)