Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
01/01 - Πέτρου Νεομάρτυρος του Πελοποννησίου.
* Ο Άγιος Νεομάρτυς Πέτρος Πελοποννήσιος ο εκ Τροπολιτζάς, ο μαρτυρήσας εν έτει αψοϛ΄ [1776], κατά την Μικράν Aσίαν, εις χώραν καλουμένην Τεμίσι, αγχόνη τελειούται.
 
+ Πέτρα ιδρυνθείς πίστεως Πέτρε μάκαρ,
Eκ γης ανήλθες, εις πόλον δι’ αγχόνης1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Το Mαρτύριον τούτου είναι ανέκδοτον έτι.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)