Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
28/11 - Πέτρου Μάρτυρος.
O Άγιος Πέτρος, τυπτόμενος υπέρ των αγίων εικόνων, τελειούται.
 
Αν εικόνων τύπτωσι τον Πέτρον χάριν,
Eύρωσιν αυτόν πέτρινον τω σαρκίω.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)