Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
29/09 - Πετρωνίας Μάρτυρος.
H Aγία Mάρτυς Πετρωνία ξίφει τελειούται.
 
Ξίφει κλίνασα την κάραν Πετρωνία,
Ψυχής ερείδεις όμμα τη θεία πέτρα.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)