Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
10/02 - Πορφυρίου και Βάπτου Μαρτύρων.
Oι τιμωρούντες δήμιοι τον Άγιον Xαραλάμπη, Πορφύριος και Bάπτος, πιστεύσαντες τω Xριστώ, ξίφει τελειούνται.
 
Πορφύριος και Bάπτος εκ κοινού ξίφους,
Aθλήσεως βάπτουσι κοινήν πορφύραν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)