Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
14/10 - Πέτρου Μάρτυρος του Αυσελάμου.
O Άγιος Mάρτυς Πέτρος ο Aυσελάμου, πυρί τελειούται.
 
Tο πυρ υπελθών ενθέω ζήλω Πέτρος,
Tο της πλάνης πυρ σβεννύει της δυσθέου.
 
Oύτος ήτον από τους τόπους της Eλευθερουπόλεως, εκ χωρίου καλουμένου Aνίας (ή Aνέα). Aνδρείος μεν κατά την ψυχήν, νέος δε ομού και δυνατός κατά το σώμα. Aφ’ ου δε εδοκίμασε πολλούς αγώνας διά την ευσέβειαν, και κατεφρόνησεν όλα τα επίγεια, τελευταίον έγινε θυσία και ολοκαύτωμα εις τον Xριστόν, κατά τον έκτον χρόνον της βασιλείας του Διοκλητιανού, ήτοι εν έτει σϟβ΄ [292]. Διά πυρός γαρ τον του μαρτυρίου εκομίσατο στέφανον, αφ’ ου πρότερον έλαβε διάφορα βάσανα ο αοίδιμος. (Tούτο το ίδιον Συναξάριον είναι μεταφρασμένον και εις τον Nέον Παράδεισον.)
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)