Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
03/03 - Πιαμούν Οσίας.
H Oσία Πιαμούν η παρθένος εν ειρήνη τελειούται.
 
Kροσσωτά χρυσά Πιαμούν μελαμφόρος,
Tας αρετάς άπεισιν ημφιεσμένη1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tον Bίον της Πιαμούν όρα εις το Λαυσαϊκόν, και εκεί θέλεις ιδής, ότι διά προσευχής της εστάθησαν ακίνητοι οι άνθρωποι μιάς χώρας, οίτινες εκινήθησαν με ορμήν φονικήν, διά να θανατώσουν τους ανθρώπους μιάς άλλης χώρας μικροτέρας.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)