Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
16/08 - Εξάντλησις του Αγιασμού και ανάδοσις εν τω Ναώ της Ζωοδόχου Πηγής.
H εν τω Nαώ της Ζωοδόχου Πηγής εξάντλησις του Aγιασμού και αύθις ανάδοσις.
 
Πηγή κενούται θαυματουργών υδάτων,
Πληρουμένη δε θαυματουργεί και πάλιν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)